online registratieformulier

Registreren

Datum:
Woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober 2022

Bestemd voor:
Internisten, endocrinologen, klinisch chemici, kinderartsen, gynaecologen en assistenten in opleiding

Accreditering:
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • RIZIV (België): Paritair Comité voor het specialisme Inwendige Ziekten

Deelnemersfees en overige kosten:

Worden nog bekend gemaakt.

Naast assistenten ontvangen leden van de European Society of Endocrinology een korting op de deelnamekosten. Meer informatie over een lidmaatschap kunt u vinden op:
http://www.ese-hormones.org/membership/.

Om in aanmerking te komen voor de gereduceerde tarieven dient u:

 • ESE lid: uw lidmaatschapsnummer door te geven op het inschrijfformulier.
 • Assistenten tarief: om in aanmerking te komen voor de korting, dienen assistenten bij inschrijving de verklaring van hun opleider dat zij in opleiding zijn toe te voegen.

Inschrijven:
Deelnamekosten kunnen via het online inschrijfformulier worden voldaan via iDeal, Visa Card of MasterCard. Inschrijven voor de cursus is mogelijk via het online inschrijfformulier.

Programma:
De exacte invulling van het programma wordt na de zomer bekendgemaakt.

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden:

 • Het Congresbureau schrijft in op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier. Na registratie ontvangt de deelnemer hiervan een bevestiging. Als er geen beschikbaarheid meer is, dan ontvangt de inschrijver hiervan bericht.
 • Hotelaccommodatie is op basis van beschikbaarheid, ook hiervoor geldt dat er wordt ingeschreven op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Aan deelnemers wordt uiterlijk één week voor aanvang van de cursus een indeling van de werkgroepen toegezonden.
 • Inschrijving dient bij voorkeur te geschieden vóór 26 augustus 2022.
 • Bij schriftelijke annulering vóór 26 augustus 2022 worden de deelnamekosten minus € 50,- administratiekosten gerestitueerd. Bij schriftelijke annulering ná 26 augustus 2022 vindt geen restitutie plaats en blijft u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Het Congresbureau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht. Bij onvoldoende deelname aan of bij overmachtssituaties voorafgaand of tijdens de opleiding, cursus, training, congres of andere dienstverlening georganiseerd door het Congresbureau, heeft het Congresbureau het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verplaatsen. Eventueel betaalde deelnemersgelden zullen (deels) door het Congresbureau worden gerestitueerd.
online registratieformulier