online registratieformulier

Registreren

Datum:
24 – 26 november 2021

Bestemd voor:
Internisten, endocrinologen, klinisch chemici, kinderartsen, gynaecologen en assistenten in opleiding

Maximaal aantal deelnemers:
275

Accreditering:
Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • RIZIV (België): Paritair Comité voor het specialisme Inwendige Ziekten

Deelnamekosten:
De kosten voor deelname worden in een later stadium bekendgemaakt.

Naast assistenten ontvangen leden van de European Society of Endocrinology een korting op de deelnamekosten. Meer informatie over een lidmaatschap kunt u vinden op:
http://www.ese-hormones.org/membership/.

Om in aanmerking te komen voor de gereduceerde tarieven dient u:

 • ESE lid: uw lidmaatschapsnummer door te geven op het inschrijfformulier.
 • Assistenten tarief: assistenten komen in aanmerking voor de significante korting wanneer zij een verklaring van hun opleider dat zij in opleiding zijn, na inschrijving per e-mail zenden aan Henrike van den Hengel (h.vandenhengel@erasmusmc.nl).

Inschrijven:
Deelnamekosten kunnen via het online inschrijfformulier worden voldaan via iDeal, Visa Card of MasterCard. Inschrijven voor de cursus is mogelijk via het online inschrijfformulier.

Programma:
De exacte invulling van het programma wordt na de zomer bekend gemaakt.

Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden:

 • Het Congresbureau schrijft in op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier. Zij die zijn geplaatst ontvangen hiervan een bevestiging. Zij die niet meer kunnen worden geplaatst ontvangen hiervan bericht.
 • Hotelaccommodatie is op basis van beschikbaarheid, ook hiervoor geldt dat er wordt ingeschreven op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Aan deelnemers zal uiterlijk één week voor aanvang van de cursus een indeling van de werkgroepen worden toegezonden.
 • Inschrijving dient bij voorkeur te geschieden vóór 8 oktober 2021.
 • Bij schriftelijke annulering vóór 8 oktober 2021 worden de deelnamekosten minus € 50,- administratiekosten gerestitueerd. Bij schriftelijke annulering ná 5 oktober 2018 vindt geen restitutie plaats en blijft u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Het Congresbureau is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht. Bij onvoldoende deelname aan of bij overmachtssituaties voorafgaand of tijdens de opleiding, cursus, training, congres of andere dienstverlening georganiseerd door het Congresbureau, heeft het Congresbureau het recht deze te annuleren of naar een later tijdstip te verplaatsen. Eventueel betaalde deelnemersgelden zullen in dit geval door het Congresbureau worden gerestitueerd.
online registratieformulier